Onze recreatieve sportclub Meegenieten is lid van de sportfederatie Sportievak.

  • Sportverzekering op jaarbasis

Zodra een club of sportieve groepering aansluit bij de federatie, de clubbijdrage, ledenlijst en administratie in orde zijn, zijn alle leden verzekerd onder onze polis sportongevallen. Onze verzekeringspartner is Arena. De polis is conform de opgelegde decreten van Sport Vlaanderen en de vrijwilligerswetgeving. Daarenboven biedt onze polis heel wat extra waarborgen ten opzichte van andere marktspelers en sportfederaties.
De polisnummers zijn L.O. 1.122.553 – B.A. 1.122.554 – HARTFALEN 1.122.553/H

Een club of vereniging kan op eender welk moment aansluiten voor de jaarverzekering. Let wel: alle leden volgen de aansluitingsperiode van de club.

Sportverzekering via Arena. Lichamelijke ongevallen (incl. hartfalen) en burgerlijke aansprakelijkheid van de clubleden.

  • Medisch attest.

Aanbevelingen Sportievak vzw, verplichting medisch onderzoek:

Voor alle sporttakken (m.u.v. de sporttakken die uitgesloten zijn in de verzekeringspolis) is een medische keuring niet vereist, maar wordt dit door de federatie, in het kader van het gezond sporten, ten zeerste aangeraden.

Of dit verplicht wordt opgelegd aan de leden, wordt door de club bepaald in overleg met de federatie. Bij twijfel of een sporter al dan niet een medische keuring dient te ondergaan, wordt er doorverwezen naar www.sportkeuring.be. Via dit online-instrument kan je dat te weten komen.

Indien in de online test een advies gegeven wordt dat je een medisch attest nodig is kan je hier het formulier downloaden om door uw arts te laten invullen en ondertekenen.