Meer info over onze verzekering:

We zijn overgeschakeld naar Sportfederatie Sportievak waar we goeie ondersteuning krijgen en die een gelijkaardige verzekering hebben bij Ethias zoals wij die hadden. 

Bij ongeval zo snel als mogelijk Karel op de hoogte brengen, een met clubgegevens ingevuld aangifteformulier vragen en laten invullen en ondertekenen door de behandelende arts. Dan laten ondertekenen door Karel en verzenden naar Sportievak.

Eens ingevuld en ondertekend, inscannen en verzenden naar clubs@sportievak.be of aan Karel bezorgen op een of andere manier. 

Via onderstaande links bekom je meer info over onze verzekering bij Sportievak: 

Sportverzekering Sportievak.
Wat te doen bij een ongeval?

Veel plezier nog met Meegenieten en hou het veilig !