Ik ben een Meegenieter:

• ik kom sporten met volle goesting om mijn conditie te verbeteren of te behouden
• ik probeer mee te denken als sportclub bij het doorgeven van opbouwende feedback
• ik zorg er mee voor dat het sporten leuk is voor iedereen
• ik ben positief ingesteld en geniet van de natuur en de rustige omgeving
• ik weet dat mijn opbouwende feedback niet altijd zal worden aangenomen en aanvaard dit
• ik schrijf mij minstens twee uur op voorhand in op de activiteiten waaraan ik wil deelnemen.
• ik volg de aanwijzingen van de begeleiders (ook al ben ik niet altijd akkoord)
• ik kom op tijd op de activiteiten, lukt het niet wegens omstandigheden, verwittig ik de begeleider
• ik doe voor mijn eigen gezondheid de test bij www.sportkeuring.be om te zien of ik medisch verantwoord kan sporten, Aanbeveling Sportievak vzw Medisch attest is voor wat wij doen niet nodig
• ik onderneem geen gevaarlijke experimenten, maar hou het veilig, en meld eventuele blessures
• ik heb respect voor iedereen (deelnemers, begeleiders, vrijwilligers, andere weggebruikers, …)
• ik heb respect voor de natuur en voor andermans goed onderweg tijdens de activiteiten
• ik pest, discrimineer, bedrieg of misbruik niemand
• ik neem niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal ik anderen daartoe
aanmoedigen
• ik zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie.